Skip to main content

Workshop familieopstellingen


Heb je te maken met regelmatig terugkerende gevoelens en emoties of frustraties en irritaties die je niet kan verklaren? Voel je je soms buitengesloten op je werk of binnen je relatie? Loop je aan tegen dezelfde soort baas, ook al ben je diverse keren van baan verwisseld. Mogelijk zit je vast in een patroon zonder dat je je er bewust van bent. Een familieopstelling is dan een krachtige manier om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen voor jouw gedrag, gevoel of emotie. Inzicht is de eerste stap naar de mogelijkheid om iets te veranderen aan de situatie waarin je terecht bent gekomen.

Hoe werkt een familieopstelling?

Ingrijpende gebeurtenissen binnen je familiesysteem kunnen onbewust generaties lang doorwerken. Vaak gaat het om zaken waarover niet meer gesproken mag worden, over personen die iets hebben gedaan wat niet mocht of over doden die niet herdacht mogen worden. Het kan ervoor zorgen dat jij je hierdoor onbewust genoodzaakt voelt om de taken van een ander uit te voeren of een andere positie binnen het gezin in te nemen dan voor jou bedoelt is. Feitelijk leid je het leven van een ander en je voelt wel dat er iets niet klopt, maar je kan de vinger er niet opleggen. Dit leidt vrijwel altijd tot problemen. Meestal vind je dan dat deze problemen door anderen worden veroorzaakt, maar feitelijk ben je zelf de aanleiding.

Ook kan het gebeuren dat gebeurtenissen weer doorwerken in jouw gezin. Je ziet iets van een voorouder in je zoon, je bent toch terecht gekomen in dezelfde dynamiek met je dochter die je ook had met je moeder en zo graag had willen voorkomen. Je zit dan in een verstrikking.

Tijdens een familieopstelling werk je als vraagsteller met representanten die namens jou een persoon, gebeurtenis of gevoel/emotie vertegenwoordigen. Er ontstaat een krachtig veld tussen vraagsteller en representanten waarbinnen zichtbaar wordt wat je blokkeert of nog in de weg staat om je eigen pad te kunnen bewandelen. De begeleider van de opstelling onderzoekt waar de opstelling vraagt om een interventie die tot gevolg heeft dat er weer balans en evenwicht ontstaat binnen jou familiesysteem. Je kan dit direct merken doordat de representanten in de opstelling tot rust komen. Met de inzichten die een familieopstelling je geeft kan je nieuwe keuzes en beslissingen nemen die beter afgestemd zijn op wat echt goed is voor jezelf.

Voor representanten is een familieopstelling ook heel interessant. Meestal sta je niet voor niks op een bepaalde positie binnen de opstelling.

Heb je vragen dan kan je natuurlijk een e-mail te sturen maar info@blauwe-storm.nl


 

Agenda:

  • woensdag 1 mei, 19:00 – 22:00 uur
  • dinsdag 11 juni,    19:00 – 22:00 uur

Kosten

Vraagsteller: € 55,–

Reresentant: € 15,–

Locatie

Marconilaan 2, Eindhoven (locatie Yogatrainer)

 

Training Persoonlijk Leiderschap

Heb jij het gevoel dat je de grip verliest? Op je werk, je relatie, je leven. Of heb je het gevoel dat je de touwtjes niet meer in handen hebt, dat je bent overgeleverd aan je omgeving, je baas, je partner? Je hebt weinig energie, je vind jezelf besluiteloos, een twijfelaar. Alles lijkt tegen te zitten. Wat je ook doet, het lijkt erger te worden. Je kent jezelf niet meer terug. Je wilt hier graag iets aan doen, maar je weet niet waar je moet beginnen.

Je bent dus je mojo kwijt. Het contact met je moeiteloze zelf. Je kan niet meer bij jou kernkwaliteiten en je natuurlijke gaven waardoor je energie niet meer stroomt en jij je niet meer kan ontplooien op de manier die goed voor je is. Je wordt hierdoor steeds meer gefocust op wat er mis is met jou en wat er met je mis gaat. Je problemen lijken hierdoor alleen maar groter te worden, in plaats van kleiner. Dit komt omdat de aandacht vooral uitgaat naar datgene wat er niet meer goed gaat. Vanuit de gedachte dat alles wat je aandacht geeft zal groeien, is het aannemelijk dat je hierdoor steeds opnieuw met problemen wordt geconfronteerd. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal, die niet zo eenvoudig doorbroken kan worden vanuit het gevoel waarin je zit.

Het kan ook anders

Stel je voor dat je in staat zou zijn om op een geheel andere manier te kijken naar situaties en gebeurtenissen waarmee je te maken hebt? Een manier waarin niet de problemen zelf leidend zijn, maar waarin deze juist vanuit de oplossing benaderd worden. Een manier waarin je jouw kernkwaliteiten weer leert benutten en inzetten. Wat zou er dan nodig zijn om op deze manier te leren kijken en  te handelen?


In de training ‘Persoonlijk leiderschap’ leer je hoe je vanuit de basishouding van het oplossingsgericht gedachtegoed kan werken aan het vergroten van je persoonlijk leiderschap en het vergroten van de effectiviteit van je beslissingen in je werk en privéleven. Deze training is heel geschikt voor mensen die opnieuw in contact willen komen met hun persoonlijke kwaliteiten en willen leren hoe ze deze op een positieve en stimulerende manier kunnen inzetten.

De training besteedt aandacht aan:

  • (her)ontdekken van je persoonlijke talenten en unieke gaven (kernkwaliteiten);
  • innemen van je eigen ruimte en eigen regie;
  • basishouding oplossingsgerichte methodiek;
  • vergroten van je persoonlijk leiderschap dmv integratie van eerste 3 punten.