Ik kon mezelf pas ontwikkelen toen ik begreep dat ik het ingewikkeld had gemaakt 

Wanneer je herhaaldelijk geconfronteerd wordt met hetzelfde soort klachten of problemen kan dit het signaal zijn dat je vastzit in een patroon.

Patronen worden vaak in stand gehouden door onbewuste een (zelf)oordelen of overtuigingen die van invloed zijn op je eigen gedrag. Zolang je deze niet herkent kan je de neiging hebben om je omgeving de schuld te geven van je klachten of problemen, je voelt je slachtoffer.

Om hier verandering in aan te brengen kan je deze patronen gebruiken, ze wijzen op thema’s waaraan je mag gaan werken. Tijdens een persoonlijk groeitraject ga je de confrontatie aan met je (on)bewuste waarden, oordelen en overtuigingen. Je creëert inzicht in de diepere redenen van je gevoelens en emoties zoals angst, verdriet of onzekerheid en je kan deze gaan voelen, verwerken en loslaten. Zo werk je aan je persoonlijke groei en maak je ruimte om meer te gaan stromen.

Herken je een of meer van deze klachten?

CHANGE IT

LOVE IT

LEAVE IT

Persoonlijk groeitraject

“Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij nutteloos is.”

-Albert Einstein-

Hoe zou je leven eruitzien als je jouw talenten optimaal zou benutten? Wat zou je doen, waar zou je zijn, wie zou je zijn, met wie zou je zijn?

Je talenten zijn je krachtbronnen en vaardigheden die je van nature gemakkelijker afgaan dan de meeste andere mensen. Het is je goud, maar het komt voor dat je zelf niet weet dat je goud in handen hebt. Soms heb je (on)bewust afscheid moeten nemen van een talent of kan je er geen verbinding (meer) mee te maken. 

In een persoonlijk groeitraject onderzoek je wat jij nodig hebt om weer (of meer) in verbinding te komen met je unieke krachtbronnen en hoe je daardoor weer grip krijgt op je werk, je relaties, je leven.

Thema’s die daarbij aan bod kunnen komen zijn o.a:

 • Ontwikkelen van je zelfvertrouwen;
 • Hervinden van innerlijke rust en kracht;
 • Grenzen aangeven, keuzes maken, regie nemen;
 • Bewustwording van je valkuilen en blokkades;
 • Onbewuste normen, waarden, overtuigingen zichtbaar maken;
 • In bewust contact komen met je gevoel en emoties;
 • Meer grip krijgen op je energiebalans;
 • Herkennen en ontwikkelen van je drijfveren en talenten mbv TMA;
 • Benutten van drijfveren en talenten in werk en persoonlijke relaties.

Wil je weten wat een persoonlijk groeitraject voor jou kan betekenen, maak dan nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 20 minuten via Zoom.

Herstelmodel

Herstellen doe je zelf!

Als je verandering wil aanbrengen in de omstandigheden waarin je je bevindt begeleid en ondersteun ik jou aan de hand van mijn Herstelmodel. In 5 fases werken we samen aan jouw herstel en persoonlijke groei.

De 5 fases van het Herstelmodel zijn:

 1. Rescue     – (H)erkennen van de urgentie tot veranderen;
 2. Release    – Loslaten van oude patronen en/of spanningen;
 3. Recover    – Herstellen van balans en evenwicht in jezelf;
 4. Redesign  – Herontwerpen van je persoonlijke handleiding;
 5. Rise          – Experimenteren met nieuwe inzichten.

Traject aanbod

Traject 1

3 sessies
575
Wanneer je behoefte hebt aan korte ondersteuning bij het bereiken van een concreet doel of resultaat is een kort traject waarschijnlijk geschikt voor jou. De focus ligt op inzicht in je reactiepatronen, het aanboren van je krachtbronnen en hoe je deze op een praktische wijze kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk.
Tijdsinvestering: 6-9 weken

Traject 2

5 sessies
950
Heb je het gevoel dat je steeds met dezelfde problemen wordt gecon-fronteerd? Zit je vast in een patroon en wil je daar nu echt iets aan doen? De focus in dit traject ligt op herstel van balans, inzicht in je reactiepatronen, herstel van de verbinding met je drijfveren en talenten en het oefenen met nieuwe gewenste situatie(s)
Tijdsinvestering: 3-5 maanden

Traject 3

9 sessies, incl. TMA-analyse
1975
Is bij jou sprake van een grote ingrijpende gebeurtenis (bv. burn-out, scheiding, ziekte, overlijden) waarbij je het gevoel hebt dat je vast zit? De focus in dit traject ligt op leren loslaten, herstel en balans, creëren van nieuw perspectief, verbinden met je innerlijke drijfveren en talent, oefenen met nieuwe gewenste situaties.
Tijdsinvestering: 5-9 maanden

Ik maak gebruik van verschillende "tools" en instrumenten, Deze vormen samen het palet waarmee ik jouw traject vormgeef.

In mijn manier van coachen benader ik jou vanuit mijn overtuiging dat de problemen die je ervaart
gezien kunnen worden als onpraktische oplossingen voor een ander (groter) probleem.

Oplossingsgerichte coaching is als een reis naar positieve verandering. We kijken niet alleen naar wat
niet werkt, maar vooral naar wat wel werkt en hoe we dat kunnen versterken. Samen gaan we voor
een aanpak die gericht is op jouw doelen en het creëren van een leven dat in lijn is met wat jij voor
ogen hebt.

Focus op Oplossingen, Niet Problemen:
In plaats van vast te zitten in problemen, kijken we naar wat al goed gaat en hoe we dat verder
kunnen ontwikkelen. Het draait allemaal om vooruitgang boeken door te concentreren op dat wat wel
werkt.

1. Positieve Taal, Positieve Resultaten:
We gebruiken positieve en constructieve taal om de focus te leggen op gewenste uitkomsten. Door
bewust te kiezen voor positieve formuleringen, creëren we een optimistische mindset die stimulerend
werkt.

2. Kleine Stappen, Grote Veranderingen:
Oplossingsgerichte coaching moedigt aan om haalbare, kleine stappen te zetten. Het idee is niet om
snel te repareren, maar om duurzame groei te bereiken door consistente vooruitgang.

3. Ontdek en Benut Jouw Sterkten:
We richten ons op het ontdekken en versterken van jouw unieke sterke punten. Door te bouwen op
wat al goed gaat, vergroten we jouw zelfvertrouwen en vermogen om obstakels te overwinnen.

4. Samenwerking en Co-creatie:
Jij en ik werken als gelijkwaardige partners samen. Het is een gezamenlijke inspanning waarbij ik als
coach jou ondersteun om je eigen uitkomsten te ontdekken. Dit vergroot jouw gevoel van controle.

5. Toekomstgericht Denken:
De focus ligt op de gewenste toekomst in plaats van op het verleden. Door te visualiseren waar je wilt
zijn, wordt de weg naar succes duidelijker en motiveer je jezelf om actie te ondernemen.

Ieder persoon is onderdeel van een groter geheel (systeem). De relatie tussen jou en dit systeem is van
invloed is op je manier van handelen. Het belangrijkste systeem waar je lid van bent is je familiesysteem.
Dit is onvervreemdbaar, ook al kies je ervoor om geen contact te hebben met je familie, je blijft deel
van dit systeem.

Op ieder familiesysteem zijn 5 belangrijke principes van toepassing:
– Iedereen hoort erbij;
– Iedereen heeft zijn eigen plek;
– Het systeem zoekt altijd evenwicht; er is balans tussen geven en nemen;
– Iedereen heeft zijn eigen lot;
– Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.

Als één of meer van deze principes in het gedrang komen zal het systeem zichzelf proberen te
corrigeren. Om dat te doen worden je soms ‘in dienst’ van het systeem genomen, je gedrag past
eigenlijk niet bij de situatie. Dit noemen we een verstrikking en je hebt dat vaak zelf niet in de gaten.
Omdat hierdoor wel een soort evenwicht in het systeem ontstaat worden de oorspronkelijke
problemen er niet door opgelost. Hierdoor kan het zijn dat problematieken generaties lang in een
systeem blijven terugkomen.
Systemische coaching helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze dynamieken waardoor het systeem
als geheel tot rust komt. Inzicht geeft je de vrijheid om oude situaties in stand te laten of om nieuwe
keuzes te maken. Kortom, het geeft je de mogelijkheid om keuzes te maken en verantwoordelijkheid
te nemen voor je eigen leven.

Bij provocatieve coaching is het uitgangspunt dat een verandering beter tot stand komt als je op een
respectvolle en uitdagende manier geconfronteerd wordt met knellende (levens)patronen.

Uitganspunten in deze
manier van werken zijn:

– Humor is een bondgenoot:
In de wereld van provocatieve coaching is humor onze geheime kracht. We gaan niet alleen serieuze
gesprekken voeren; we voegen een vleugje lichtheid toe. Lachen ontspant en opent nieuwe
perspectieven.

– Uitdaging werkt als katalysator:
We gaan samen uitdagingen aan, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Als provocatieve coach
daag ik je uit om anders naar situaties te kijken. Dit is geen kritiek, maar eerder een vriendelijke duw
om uit je comfortzone te stappen.

– Omarm de Tegenspraak:
Tegenspraak is onze vriend. Soms zeg je ‘ja’, maar bedoel je eigenlijk ‘nee’. We gaan die paradoxen
verkennen. Door ze te omarmen, ontstaan er nieuwe inzichten en groei je op onverwachte manieren.

– Actie in het Hier en Nu:
Provocatieve coaching is niet alleen praten over verandering, het is het beleven. We gaan niet alleen
nadenken over stappen, maar ook daadwerkelijk kleine acties ondernemen. Het draait om beweging,
zelfs als het kleine sprongetjes zijn.

– Jij bent de Expert:
Belangrijk om te weten: jij bent de expert van jouw leven. De coach is er om te provoceren, te
ondersteunen en te inspireren, maar jij bepaalt de koers. Het is een samenwerking waarin jouw stem
de leidende is.

Voice Dialoque gaat uit van de veronderstelling dat jij bestaat uit meerdere subpersonen. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. De grote vraag is naar wie jij moet luisteren in deze kakofonie van stemmen die om je aandacht vragen. Bij Voice Dialoque ga ik op een niet-oordelende manier in gesprek met jouw subpersonen waardoor je leert ontdekken wie je bent in al je veelzijdigheid. Je ontdekt wie het in jou voor het zeggen heeft en waarom dat zo is. Je leert je onbenutte talenten beter te gebruiken en je maakt jezelf los van oude gewoontes en contraproductief gedrag. Het geeft je inzicht in vastgeroeste patronen en helpt deze patronen te doorbreken. Uitgangspunten bij Voice Dialoque zijn: – Jij bestaat uit verschillende subpersonen: In jou huizen verschillende ‘stemmen’ of delen van je persoonlijkheid. Niet alleen de blije en zelfverzekerde stemmen, maar ook de kritische en twijfelende stemmen. Het idee is om deze delen te ontmoeten en te begrijpen. – Gesprekken met Je Innerlijke Crew: We gaan gesprekken voeren met deze interne ‘crew’. Het is als een interne vergadering, maar dan leuker. Door met deze verschillende stemmen te praten, leren we wat ze te zeggen hebben en waarom ze er zijn. – Balans Tussen de stemmen: Voice Dialogue streeft naar balans. Het gaat niet om het elimineren van bepaalde stemmen, maar eerder om harmonie tussen hen. Het doel is dat jij, als de regisseur van je eigen leven, bewuste keuzes maakt vanuit een gebalanceerd centrum. – Inzicht brengt verandering: Door deze interne dialogen ontstaat er inzicht. Inzicht is de eerste stap naar verandering. Als je begrijpt waarom bepaalde delen van jou zo praten, kun je bewuster kiezen hoe je wilt handelen. – Zelfontdekking en groei: Voice Dialogue is een reis van zelfontdekking. Het is niet alleen praten, het is ervaren, voelen en begrijpen. Het opent de deur naar groei, omdat het je de tools geeft om bewuster en met meer zelfcompassie in het leven te staan.

Het herstellen van het contact met je lichaam is een belangrijke pijler bij het werken aan herstel en
persoonlijke groei. Daarbij licht het accent niet alleen op het durven gaan toelaten van gevoelens en
emoties, maar ook op het fysiek kunnen gaan ervaren van je lichaam.

Ademwerk
Ik maak gebruik van de kracht van ademwerk om de verbinding met je lichaam te herstellen.
Ademhalen is de enige lichaamsfunctie die je zowel onbewust uitvoert als bewust kan sturen. Uit
onderzoek blijkt dat de meeste mensen maar 30% van hun ademcapaciteit gebruiken. Dat komt
omdat je onbewust je adem gaat inhouden als je geconfronteerd wordt met lastige gebeurtenissen of
moeilijke omstandigheden. Door bewuste ademhalingsoefeningen te doen kan je het gevoel van
ruimte en openheid activeren. Je beïnvloedt direct fysiologische processen in je lichaam waardoor
gevoelens van stress en ongemak afnemen en er ruimte komt voor meer in rust en ontspanning.
Ademtechnieken die worden toegepast zijn o.a: Liquid Breath, Boxbreathing en de Wim Hof methode.

Lichaamswerk
Ik werk met de beginselen van de bio-energetica van Alexander Lowen. Uitgangspunt daarin is dat je
lichaam en je geest wat hun functie betreft identiek zijn: dat wil zeggen, wat er in de geest omgaat
weerspiegelt wat er in het lichaam gebeurt en andersom. Zo slaat je lichaam niet verwerkte gevoelens
en emoties op als fysieke blokkades in je lichaam. Bekende voorbeelden zijn een stijve nek,
vastzittende schouders of knikkende knieen.
Door het doen van fysieke oefeningen is het mogelijk om deze (chronische) spanningen los te laten en
tegelijkertijd ruimte te maken om de oorspronkelijke gevoelens en emoties te ervaren. Deze
oefeningen werken ondersteunend aan je proces en kunnen als hulpmiddel fungeren om problemen
door te werken waar je je tijdens een coachtraject bewust van bent geworden.

Een familieopstelling is een vorm van systemisch werken waarbij je de dynamieken en verbindingen
binnen jouw familie, of systeem waaraan je verbonden bent, worden onderzocht.

De basisaanname is dat er in jouw familie bepaalde onzichtbare krachten en patronen kunnen spelen die van invloed
kunnen zijn op je gedrag, je emoties en je relaties met andere leden van je familie of systeem.
Tijdens een familieopstelling wordt er gewerkt met een groep mensen, waarvan één persoon (de
‘representant’) een lid van de familie of het systeem vertegenwoordigt. Deze representanten worden
opgesteld in de ruimte ten opzichte van elkaar, zodat hun posities de onderliggende dynamieken
weerspiegelen. Dit geeft inzicht in de onderliggende structuren, spanningen of verstrikkingen binnen je
familiesysteem.

Als opsteller begeleid ik deze sessies en observeert de interacties tussen de representanten. Op basis
van wat er zich in de opstelling ontvouwt, kunnen inzichten naar voren komen over onbewuste
patronen, loyaliteiten, conflicten of verstoorde verhoudingen binnen je familie. Het doel is dat je
bewust wordt van deze dynamieken en ze gaat begrijpen, zodat er ruimte ontstaat voor heling en het
doorbreken van belemmerende patronen.

Wanneer je ergens van nature goed in bent dan noemen we dit een talent. Talenten helpen bij het
ontwikkelen van vaardigheden en competenties. Als je je talenten vol kan inzetten geeft dat meer
energie, het vergroot de kans op plezier en op succes.

Met een TMA-talentanalyse krijg je een diepgaand inzicht in jouw unieke talenten die gebaseerd zijn
op 22 drijfveren en 44 talenten. Deze talenten worden verbonden met 53 competenties. Hierdoor krijg
je gevoel tussen jouw talenten en het gemak waarmee je sommige competenties kan ontwikkelen.
Het idee van TMA is dat je beter energie kan steken in het ontwikkelen van vaardigheden en
competenties die in lijn liggen met je drijfveren en talenten dan dat je focus legt op het ontwikkelen
van vaardigheden die van nature niet bij je passen. De kernwaarden van TMA zijn Positief,
Verbindend en Talentgericht.

Een TMA- talentanalyse is dus gericht op het in beeld brengen en begrijpen van je natuurlijke talenten.
Dit omvat niet alleen jouw specifieke vaardigheden, maar ook de manier waarop jij denkt, hoe jij je
gedraagt en hoe je met anderen omgaat. Met dit inzicht kan je keuzes maken over de richting en wijze
waarop jij jezelf wil ontwikkelen.

Motivatieprofiel:
Naast talenten richt TMA zich op je motivatie. Het analyseert wat je drijft en wat je energie geeft. Het
motiveert niet alleen om te begrijpen wat je kunt, maar ook waarom je bepaalde dingen wilt doen.

Ontwikkelingsmogelijkheden:
Op basis van de analyse worden ontwikkelingsmogelijkheden geïdentificeerd. Dit stelt individuen in
staat om hun sterke punten verder te benutten en tegelijkertijd te werken aan gebieden die nog
verbeterd kunnen worden.
Een TMA-talentanalyse biedt tal van mogelijkheden. Naast het inzicht in je talenten en drijfveren biedt
TMA ook mogelijkheden om je profiel te matchen met het competentieprofiel van een taak of functie.
Je kan mbv een 360-graden feedback onderzoeken hoe jouw zelfbeeld zich verhoud tot het beeld dat
jouw omgeving van je heeft. Je kan je profiel gebruiken als input voor beroepskeuze.