Hoe ontplooi je jezelf in een wereld die constant in beweging is?

Opgroeien is een dagtaak. Hoe ontplooi je jezelf in een wereld die constant in beweging is? Hoe ga je om met een omgeving die eisen en voorwaarden aan je stelt? Wat wordt van jou verwacht binnen het gezin waarin je opgroeit, de school waar je naar toe gaat of de sportclub waarvan je lid bent. Volwassen worden is een proces waarin je als jong mens je identiteit
ontwikkelt, leert kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor deze keuzes. Een kind leert dat er een balans is tussen wat goed is voor zichzelf en wat nodig is om in harmonie met zijn omgeving te leven. Als baby is er geen enkel ik-bewustzijn, vervolgens ontwikkelt zich een ego waarmee het kind zich identificeert. Vanuit dit ego-bewustzijn treedt ieder kind de wereld tegemoet en leert samenwerken en begrenzen. Voor het éne kind is dit eenvoudiger dan het andere. Dat is prima, opgroeien is geen wedstrijd en iedereen doet dat op de manier die het beste bij zijn omstandigheden past.

Aanbod jeugd programma's

Iedereen kent het sprookje van Hans-Christaan Andersen over het lelijke jonge eendje dat uitgroeit tot een gracieuze mooie zwaan. Met veel pijn en moeite weet de jonge eend te overleven in een wereld die vijandig, koud en kil lijkt. Uiteindelijke wordt ze beloond voor haar doorzettingsvermogen. Ondanks alle tegenslagen heeft ze volgehouden. Ze is gegroeid, dwars door de weerstand heen. Zonder het zelf te beseffen is ze veranderd in de knappe jonge zwaan. Pas als ze zichzelf terug ziet in de weerspiegeling van het water, begrijpt ze dat het negatieve beeld dat ze van zichzelf had, niet klopt met de realiteit. Voor sommige kinderen en jongeren is de weg naar volwassenheid een flinke uitdaging, net als geldt voor de jonge zwaan uit het sprookje. Zij kunnen wat extra hulp en gebruiken.

Blauwe Storm verzorgt trainingsprogramma’s voor kinderen die willen leren hoe ze hun sociale weerbaarheid willen vergroten door te leren hun eigen ruimte in te nemen.

Tijdens de laatste les van de weerbaarheidstraining vraag ik de kinderen een bijzondere wens op te schrijven. Deze wens leggen ze onder een plankje waarna ze dit plankje doorslaan om bij hun wens uit te komen. Dit vinden de meeste kinderen erg spannend. Zo leren ze dat het soms doorzettingsvermogen vraagt om weerstand te overwinnen en zo bij je wensen en verlangens uit te komen. Bovendien leren ze ook dat ze meer kunnen dan ze denken als ze ergens echt voor willen gaan.
 
De trots, verbazing en opluchting zijn zichtbaar als het dan echt is gelukt.
Dat een van de moeders verrast is, is ook hoorbaar.