Je talent ontdekken & ontwikkelen

Ontdek waar je natuurlijk talent zit en hoe je deze het best kan ontwikkeld kan om zo te werken vanuit eigen motivatie.

De TMA Methode herkent jouw talenten, competenties en drijfveren op basis van positieve psychologie, waardoor jij je kwaliteiten beter, op de juiste plek en in het juiste team kan benutten. Na het maken van een TMA Talentanalyse heb je helder inzicht in je talenten en ontwikkelingskansen.

Met al deze resultaten is het eenvoudig te zien waar je sterke kanten liggen en je jezelf goed kunt doorontwikkelen. Ook wordt duidelijk waar je energie-gevers en energie-nemers zitten.

De TMA Methode is gebaseerd op principes van Positieve Psychologie en gaat onder meer uit van het idee dat het gemakkelijker is een vaardigheid te ontwikkelen als je daar van nature aanleg voor hebt.

 Ze integreert 6 Dimensies, 22 Drijfveren, 44 Talenten en 53 Competenties in alle TMA-instrumenten. 

De uitkomsten van een TMA Talentenanalyse zijn wetenschappelijk gevalideerd, waardoor ze een zeer betrouwbaar beeld geven van jouw unieke talenten en drijfveren. De resultaten van een TMA Talentenanalyse zijn daardoor voor veel mensen zeer herkenbaar.

Dimensies
0
Drijfveren
0
Talenten
0
Competenties
0

Nadat je de TMA-talentenanalyse hebt gemaakt bespreken we de uitkomsten in een persoonlijk gesprek of als onderdeel van een uitgebreider coachtraject.

Wil je meer inzicht in je talenten en je drijfveren? Wil je weten welke ontwikkelingskansen je hebt dankzij deze talenten?

Met een TMA Talentenanalyse krijg je inzicht in:

 • Je Drijfveren: dat waar jij van binnenuit gemotiveerd door wordt;
 • Je Talenten: De eigenschappen waar jij je in onderscheid van de meeste andere
  mensen;
 • Je Competenties: dat wat je allemaal kunt en het gedrag dat je laat zien.

Het idee is dat je competenties makkelijker ontwikkelt als je daar talent voor hebt en er ook
van binnenuit gemotiveerd voor bent. Dan kost dat geen energie, het gaat vanzelf. Daardoor
krijg je meer rust en kan je meer genieten van je werk en je relaties.
Wanneer je meer gaat leven en werken vanuit deze motivatie word je efficiënter en bereik je
makkelijker je doelen. Zo weet je in welke richting je je wil doorontwikkelen, waar je energie
van krijgt en wat de energie-slurpers zijn.

TMA geeft je inzicht op 6 dimensies:

Iedere dimensie omvat meerdere drijfveren waarop je ‘gescoord’ wordt. Het maakt niet uit
hoe jij op scoort op deze drijfveren, iedere score is goed.

Hoe gaat een TMA Talentenanalyse in zijn werk?

Je wordt uitgenodigd om een meerkeuze-vragenlijst in te vullen, waarna je op de 22
drijfveren een score krijgt. Deze scores zijn per definitie goed, je kan namelijk geen verkeerde
antwoorden geven. Een lage of hoge score wil alleen zeggen dat jouw score relatief zeldzaam
is in vergelijking met andere mensen. Dan spreken we van een talent.
Jouw scores op deze 22 drijfveren bepalen welke talenten bij jou horen.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld wordt deze verwerkt in een rapport. Dit rapport bevat
een overzicht van je talenten en drijfveren, maar geeft ook aan:

 • welke competenties voor jouw gemakkelijk te leren zijn;
 • welke kwaliteiten en valkuilen deze talenten met zich mee kunnen brengen;
 • wat jouw ideale werkomgeving is;
 • voorkeur in management;
 • en ontwikkelingspunten;
 • je leer- en ontwikkelingsstijl;

In een terugkoppelingsgesprek wordt dit rapport uitgebreid met je besproken. Waarin
herken je jezelf, waar liggen je mogelijkheden, wat zijn je uitdagingen? Hoe kan je deze
informatie gebruiken bij het maken van keuzes m.b.t. werk of persoonlijke omstandigheden?
Welke acties zijn er nodig, kan je deze zelf uitzetten? Of heb je daar steun bij nodig, aan wie
zou je dat kunnen vragen?

Wil jij inzicht in je individuele talenten, drijfveren en kwaliteiten? Vraag een TMA
talentenanalyse aan. Kijk naar de aanbiedingen hieronder.

In de TMA Methode is de relatie gelegd tussen de competenties en het voorkeursgedrag dat
voortvloeit uit de talenten. Organisatiedoelen worden behaald als mensen gaan werken
vanuit hun talenten en op de competenties waar ze aanleg voor hebben en energie van
krijgen. Hierdoor vinden mensen jun werk interessanter en leuker, dit leidt tot betere
prestaties en meer betrokkenheid. Dit is de keten van competentiemanagement en
talentmanagement.

Talent- en competentiemanagement kunnen niet zonder elkaar. Competentiemanagement
zonder talentmanagement is ‘harteloos’, Talentmanagement zonder
competentiemanagement is ‘doelloos’. Inzicht in competenties maakt helder welk gedrag
nodig is om een functie succesvol te vervullen in een organisatie. Inzicht in talent is nodig om
mensen met plezier te laten werken en erbij betrokken te raken, met passie.

Een TMA Talentenanalyse geeft inzicht in de koppeling tussen drijfveren en talenten
enerzijds en competenties anderzijds, waardoor er afstemming ontstaat tussen gewenst
gedrag vanuit organisatieperspectief en voorkeursgedrag vanuit de (individuele)
medewerker.

De TMA Methode bevat tal van instrumenten die u als werkgever kunnen ondersteunen
waaronder:

 • TMA Talentenanalyse
 • TMA Teamanalyse
 • 90º of 360º feedback competentie-analyses

Adviezen in de rapportage
Een TMA rapportage bevat naast een overzicht van talenten, drijfveren en competenties
heldere adviezen over:

 • leerbaarheid van competenties;
 • kwaliteiten en valkuilen die talenten met zich mee kunnen brengen;
 • ideale werkomgeving;
 • managementvoorkeuren;
 • ontwikkelingspunten;
 • leer- en ontwikkelingsstijl van de medewerker;

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van TMA Methode voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.

Aanbiedingen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van TMA Methode voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.

TMA talentenanalyse

Een individuele TMA Talentenanalyse om inzicht te krijgen in talenten, drijfveren en kwaliteiten.

+ terugkoppelingsgesprek

TMA talentenanalyse
+ extra coachgesprek

Een individuele TMA Talentenanalyse om inzicht te krijgen in talenten, drijfveren en kwaliteiten.

+ terugkoppelingsgesprek
+ een extra coachgesprek

TMA talentenanalyse
+ Coachtraject (3 gesprekken)

Een individuele TMA Talentenanalyse om inzicht te krijgen in talenten, drijfveren en kwaliteiten

+ terugkoppelingsgesprek
+ 3 coachgesprekken

Voorbeeld PDF

Proces TMA talentenanalyse

Voorbeeld PDF

TMA Talenten analyse

Voorbeeld PDF

TMA talenten DNA